Colocation Server

Single Server (1U) Dedicated

10 Mbps Dedicated International
550 Watt PSU Server
2 Dedicated IP

S početkom od
Rp.1.300.000,00
Mjesečno
Rp.500.000,00 Naknada za postavljanje
Naruči
Single Server (1U) Shared

Shared Bandwidth
450 Watt PSU Server
2 Dedicated IP

S početkom od
Rp.1.000.000,00
Mjesečno
Rp.500.000,00 Naknada za postavljanje
Naruči
Single Server (2U) Dedicated

10 Mbps Dedicated International
750 Watt PSU Server
2 Dedicated IP

S početkom od
Rp.2.000.000,00
Mjesečno
Rp.500.000,00 Naknada za postavljanje
Naruči
Single Server (2U) Shared

Shared Bandwidth
650 Watt PSU Server
2 Dedicated IP

S početkom od
Rp.1.700.000,00
Mjesečno
Rp.500.000,00 Naknada za postavljanje
Naruči
Single Server (4U) Dedicated

10 Mbps Dedicated International
750 Watt PSU Server
2 Dedicated IP

S početkom od
Rp.3.000.000,00
Mjesečno
Rp.500.000,00 Naknada za postavljanje
Naruči
Single Server (4U) Shared

Shared Bandwidth
650 Watt PSU Server
2 Dedicated IP

S početkom od
Rp.2.700.000,00
Mjesečno
Rp.500.000,00 Naknada za postavljanje
Naruči